Po zimnej a jarnej prestávke pokračujeme v stavbe. Na poradie sa dostala hlavná sála. Zima v Rakúsoch – ako sme zistili – býva nečakane krutá, preto si strop zaslúži poriadne zateplenie. Minerálna vata síce hreje, ale po celodennej práci hryzie až do rána bieleho… Po nekonečných zápasoch s ťažkými doskami protipožiarneho sadrokartónu máme konečne rovný strop nad hlavou, pripravený na tmelenie a maľovanie.

Zdieľať tento článok: