Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov s.d. rozhodol, že na podporu stavby modlitebne v osade Rakúsy vyhlási zbierku finančných darov. Aj vy máte príležitosť podporiť obetavé ruky bratov a sestier v Rakúsoch a svojim finančným darom prispieť na stavebný materiál. Svoj dar môžete zaslať ako zbor, alebo aj ako jednotlivci na účet SZ CASD s poznámkou „Rakúsy“. Menom veriacich zo zboru Rakúsy vám ďakujeme za každý dar.
Číslo účtu: 2500341599/8330 IBAN: SK9483300000002500341599 Variabilný symbol 829

Zdieľať tento článok: