Miestny zbor Cirkvi adventistov siedmeho dňa je kresťanské spoločenstvo pôsobiace v našej osade.

_______________________________________________________________________________________________

Adresa zboru: Rakúsy-Osada,  959 76 Rakúsy-Osada

Bohoslužby prebiehajú pravidelne každú sobotu:

10:00 – 12:00 – bohoslužba-1

14:00 – 16:00  – bohoslužba-2 

________________________________________________________________________________________________

Kazateľ: Milenko Vučetić

e-mail: mvucetic@casd.sk

mobil: +421 915 693 890

_______________________________________________________________________________________________

KDE NÁS NÁJDETE V RAKÚSOCH?

GPS súradnice: 49.20079; 20.37409