Od apríla 2017, kedy sme vykopali základy ubehlo vyše roka poctivej a obetavej práce. Pred kolaudáciou sme ešte museli dorobiť pár nevyhnutne dôležitých drobností ako únikové schodisko, kotolňu, pripraviť všetky potrebné revízie a dokumentáciu pre kolaudáciu. 7. augusta sa uskutočnila kolaudácia stavby.
Hlavná sála sa už začína podobať na modlitebňu. Do daru sme dostali aj vzácny klavír. Ešte posledné dokončovanie interiéru a už sa tešíme na slávnostnú bohoslužbu pri príležitosti otvorenia novej modlitebne v Rakúsoch.
Aj touto cestou chceme poďakovať všetkým sponzorom a darcom, vďaka ktorým sa mohlo uskutočniť toto pre nás naozaj veľké dielo.